Sesorah

https://delwareconsulting.com/l7bt
https://romanjes.info/22764358/
https://wlahta.pw/2022/06/how-to-connect-my-laptop-camera-to-zoom-none/
https://hardopol.com/how-to-get-zoom-on-apple-tv-in-2-alternative-ways/
https://drumgorri.com/y7shni59g/
Informática e Tecnologia: Como Formatar HD pelo DOS,WINDOWS XP, Vista, Seven, 7.How To Legally Download Windows 7, , and 10 Install ISO Media -
Sony vegas pro 9 wymagania free
https://agrolend.agr.br/76519117/
Pidato bahasa jawa atau biasa disebut dengan sesorah merupakan jenis pidato yang memakai bahasa jawa dan banyak dipakai di kawasan Jawa Tengah serta Jawa Timur.

Dalam bahasa jawa: Sesorah yaiku pidato utawa ngutarake gagasan kanthi lisan ing sak ngarepe tiyang kathah.

Microsoft access 2016 show navigation pane free -
Jenis pidato satu ini sama halnya seperti pidato pada umumnya. Namun yang membedakannya ialah pemakaian bahasa jawa sesuai dengan daerah masing – masing.

Tujuan Pidato Bahasa Jawa

Berikut ialah beberapa tujuan pidato bahasa jawa, yaitu:

  • Guna memberikan peringatan maupun nasehat (paring pitutur).
  • Memberikan suatu wawasan atau informasi (ngaturi pangertosan).
  • Memersuasi para pendengar supaya mengerjakan suatu hal (ngajak pamiarsa guna nindakake satunggaling bab)

Struktur Pidato Bahasa Jawa

contoh sesorah pendek

Sama seperti pidato pada umumnya, sesorah pun memiliki 3 struktur pokok, yakni Pembukaan, Isi, serta Penutup.

1. Pembukaan (Mukadimah)

Pembukaan di dalam sesorah pada umumnya memiliki 3 isi utama, yakni:

  • Salam pembuka (atur salam).
  • Kata sambutan atau salam penghormatan (atur pakurmatan).
  • Ucapan syukur (atur syukur).

2. Isi (Suarasa Basa)

Isi atau wosing gati atau wigatining sesorah merupakan pokok bahasan yang hendak disampaikan.

Bagian ini harus disesuaikan bersama tema & acara yang diadakan dan juga siapa yang hadir dalam acara tersebut.

3. Penutup (Wasana Basa)

Bagian penutup pada umumnya berisi permintaan maaf apabila terdapat kesalahan/ kekurangan dan ucapan terima kasih.

Tetapi dalam acara tertentu, dapat juga ditambahkan harapan sebelum ucapan maaf & terima kasih.

- Windows 10 Enterprise vs. Pro: What Is the Difference? | Lakeside
Contohnya pada saat pidato di acara persiapan Ujian Nasional sekolah, guru dapat menambahkan harapan supaya siswa dapat mengerjakan UN dengan lancar serta lulus dengan nilai memuaskan.

Atau apabila pada acara perpisahan, maka siswa berpidato menyampaikan kesan & pesan selama masa sekolah.

Contoh

a. Salam Pembuka

Assalamu’alaikum wr. wb.,

Wilujeng Sonten (Selamat sore)

Wilujeng Siyang (Selamat siang)

Wilujeng Enjang(Selamat pagi)

b. Purwaka Basa (Mukadimah/ Pembuka)

Dumateng bapak kepala sekolah

Dumateng bapak kaliyan ibu guru

Dhumateng sedaya kanca ingkang kula tresnani

Hadirin ingkang kulo tresnani lan kula hurmati

Puja lan puji syukur kita panjataken dumateng Gusti ingkang sampun daya rahmat lan hidayahipun kagem kita sedaya.

Sainggo kita sedaya saged makempal wonten ing papan punika kanthi keadaan sehat wal afiat tanpo kekurangen suatu menapun.

(atau)

Puji syukur kita aturaken dhumateng Gusti Allah SWT ingkang Maha Agung.

c. Suarasa Basa (Isi Pidato)

Banjir sing disebabake dening kegiatan manungsa iku bencana sing disebabake saka gangguan sistem saluran banyu sing nyebabake stagnasi banyu nganti berlebihan. Nalika kacilakan itu kasebut kedadeyan, area ingkang kena pengaruh bakal ngalami kerugian sing abot. Kesalahan asring ora bisa ditrapake sebab kacilakan iku. Dampak negatif kayata ngrusak infrastruktur sekolah, omah, dalan, toko, pasar, lan liya – liyane uga bisa kedadeyan lan duwe pengaruh marang ekonomi nang lokal.

d. Dududtan (Kesimpulan)

Pramila, kita siyap wiwit saiki amarga ora ana sing ngerti persis lan kapan bisa ana bencana. Maka mari kita supados elinga yen pencegahan luwih becik ketimbang ngobati.

e. Pangarep Ngarep

Mekatena pidato ingkang saged kawula haturaken ing dina iki, mugi – mugi saged nggina kagem kita sedaya ugi mugi – mugi Allah SWT tansah ngreksa kasarasan kita sedaya.

f. Wasana Basa (Penutup)

Nyuwun pangapunten menawi enten klintu tembung, amargi kulo namunga manungsa ingkang mboten luput saking kalepatan. Inggil mirenganipun kawula aturaken hatur nuwun.

Jika kalian tidak mengerti artinya, silahkan translate jawa ke Indonesia lewat internet ya.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.